Regulamin

Regulamin 

I Postanowienia ogólne
Sklep internetowy istniejący pod domenami www.flodesign.pl, www.flodesign.com.plwww.balkoneria.pl, www.balkoneria.com.pl, jest prowadzony jest przez firmę FLODESIGN Anna Cincio z siedzibą w Krakowie 30-110, przy ul. Filareckiej 16/12, zarejestrowana we Wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4399/2010, NIP 677-222-31-11, Regon 121285339, zwany dalej Flodesign. Adres email: info@flodesign.pl, numer telefonu 517170701

 1. Zamówienie złożone w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Oferta sklepu internetowego ograniczona jest do terytorium Polski.
 3. Sklep internetowy Flodesign prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem stron internetowych wymienionych w punkcie I. 1 niniejszego regulaminu. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź  przez e-mail.
 4. Stroną dokonującą zakupów w sklepie Flodesign może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
II
 
 
 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu Flodesign są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz  wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Zastrzegamy sobie możliwość występowania drobnych rozbieżności kolorystycznych lub różnic w opakowaniu pomiędzy produktem prezentowanym na zdjęciu a produktem rzeczywistym, dostarczonym do Klienta.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Aby złożyć zamówienie Klient powinien dokonać w sklepie rejestracji, poprzez podanie swoich   podstawowych danych, zgodnych ze stanem faktycznym, niezbędnych do poprawnego opracowania zamówienia, a w przyszłości do  ułatwionych zakupów, otrzymywania informacji o nowościach i możliwości korzystania z akcji  promocyjnych np. otrzymywania kuponów rabatowych.
 5. Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości przez e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. W takim przypadku dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
 6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić (zamówienie nie zostało potwierdzone poprzez link potwierdzający wysłany na adres e-mail kupującego).
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Przy każdym towarze podany jest czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 10. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się telefonicznie lub poprzez e-mail aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 11. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DPD  . Koszt wysyłki pokrywa Klient. Jest to koszt 30 zł w przypadku wybrania płatności przelewem, 35 zł w przypadku wysyłki za pobraniem.
 12. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu Flodesign oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku UPS oraz DPD to zazwyczaj 1 dzień roboczy.
 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier; - kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wysyłki paczki z zamówionymi towarami; - przelewem bankowym na konto sklepu; lub za pośrednictwem serwisu platnosci.pl;
 14. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1500 PLN sklep Flodesign zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
III


 1.   Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami      dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2.  W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu w postaci wysłania email z zamówieniem.
 3.  Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4.  Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 7.  W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: info@flodesign.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 10.  Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 DNI od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 11.  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12.  Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14.  Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 15.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 16. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru  Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością należy przesłać na własny koszt na adres sklepu. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
IV 
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 2.   W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@fldesign.pl, lub pocztą na adres Flodesign Anna Cincio ul. Filarecka 16/12 30-110 Kraków
 3.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: - imię i nazwisko, - adres do korespondencji, - przedmiot reklamacji, - przyczynę reklamacji, - podpis (tylko w przypadku składania reklamacji pocztą polską)
 4.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 5.  O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe  - obniżenia ceny. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Flodesign są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce SKLEP / REGULAMIN 
 9.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 10.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Mapa strony
Elho Bliss Design Lechuza